تنظیم گاز پکیج, چرا و چگونه تنظیم گاز را انجام دهیم

تنظیم گاز پکیج 

تنظیم گاز پکیج به دو طریق چشمی و استفاده از میکرومانومتر قابل انجام می باشد. 

در روش استفاده از میکرومانومتر(روش توصیه شده) مقادیر حداقل و حداکثر فشار گاز از سوی کارخانه اعلام میگردد که می بایست شیر گاز با توجه به این مقادیر تنظیم گردد.(معمولا جهت دستگاه 24 هزار مینیمم عددی حوالی 1.5 میلی بار و جهت ماکزیمم 11 میلی بار) 

در حالت چشمی بهتر است ماکزیمم طول شعله توسط ماکزیمم دمای آبگرم مصرفی یا طول شعله در بلندترین حالت تنظیم گردد و حداقل طول شعله نیز در حدی باشد که پکیج در حالت تشخیص شعله پایدار باقی بماند. در واقع قدری باشد که شعله خاموش نشود و نیز انقدر کم نباشد که پکیج در تشخیص شعله دچار مشکل شود یا در حالت گرمایش در فصل زمستان پکیج توان کافی برای رساندن دما به ست پوینت مشترک را نداشته باشد. 

  • در صورتی که از میکرومانومتر جهت تنظیم شیرگاز استفاده می نمائید پیچ شماره 3 را شل نمائید و شلنگ مربوط به میکرومانومتر را به آن وصل نمائید.

در صورتی که میکرومانومتر ندارید نیازی به انجام این کار نیست . 

  •  در گام اول می بایست طول شعله حداکثری تنظیم گردد, بدین منظور می بایست پکیج در حالت ماکزیمم توان راه اندازی گردد. 

برای راه اندازی پکیج در توان ماکزیمم می بایست آبگرم مصرفی تا انتها باز گردد. به این مسئله دقت کنید که میزان خروجی شیر گاز به توجه به دمای آبگرم مصرفی تنظیم میگردد از اینرو بهتر است سنسورهای ابگرم مصرفی و گرمایش را از مدار خارج نموده و از سنسورهایی که به دستگاه وصل نیستند و در هوا معلق می باشد استفاده شود. 

بدین ترتیب با توجه به اینکه برد متوجه بالارفتن دمای ابگرم مصرفی نمیشود نهایت خروجی در شیر گاز را به کار میگیرد  که فرصت مناسبی می باشد که تنظیم گاز حداکثری صورت پذیرد. 

  • در این حالت توسط مهره شماره 1 می بایست ماکزیمم طول شعله را با آچار شماره 10 تنظیم نمائید. در صورتی که از میکرومانومتر استفاده میکنید مقدار توصیه شده توسط سازنده را تنظیم نمائید.

در غیر اینصورت بهتر است نوک شعله یک بند انگشت با مبدل فاصله داشته باشد. البته این مقدار ممکن است برای پکیج های مختلف متفاوت باشد و کاملا امری تجربی است. (توصیه نمی شود)

  • گام بعدی تنظیم مینیمم یا حداقل طول شعله می باشد. در این حالت نیز در صورتی که از میکرومانومتر استفاده می نمائید حداقل فشار می بایست مطابق با فشار تنظیمی از سوی کارخانه سازنده تنظیم گردد. در غیر اینصورت مینیمم طول شعله را توسط پیچ شماره 2 تا حدی تنظیم نمائید که شعله روشن بماند. به این نکته دقت کنید که برای تنظیم شیر گاز در حد مینیمم می بایست شیر گاز نیز در حالت مینیمم باشد. به این نکته دقت کنید که برای تنظیم شیر گاز پکیج در حد مینیمم می بایست شیر گاز نیز در حالت مینیمم باشد. 

بدین منظور می بایست یکی از سیم های ماژولاتور را (شماره 4) از مدار خارج نمائید و سپس اقدام به تنظیم پیچ شماره 2 فرمائید. 

تنظیم گاز پکیج

دقت نمائید در روند تنظیم حداقلی شیر گاز نباید مهره شماره 1 از تنظیم خود خارج گردد. 

پس از انجام مراحل فوق شیر گاز تنظیم شده است . در صورتی که پیچ شماره 3 را باز نموده اید آن را مجددا ببندید. سیم های ماژولاتور را وصل کنید و در پوش شیر گاز را بر سر جای خود قرار دهید. 

همچنین سنسور های دستگاه را مجددا متصل نمائید.